Rejselinks

Hvad dækker det blå sygesikringskort

Med dette kort er du sikret samme adgang til det offentlige sygehusvæsen (f.eks. læger, apoteker, hospitaler eller sundhedscentre) som de lokale indbyggere i det land, du besøger. I Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og Litauen giver kortet adgang til behandling inden for det offentlige sygehusvæsen i de pågældende lande. Du skal imidlertid være opmærksom på, at kortet ikke giver adgang til behandling på privathospitaler og lign. Kortet dækker heller ikke udgifterne til behandlinger i udlandet for sygdomme eller skader, som allerede var konstateret, inden du påbegyndte rejsen.

Du kan finde mere information om det blå sygesikringskort på vores informationsside om det blå kort

Hvad dækker det blå sygesikringskort

Eller på denne side fra EU

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=da

Sådan ansøger du om kortet

Hvis du er dansk statsborger, skal du gå ind på: https://www.borger.dk/

Udenrigsministerier

Danmark: http://www.um.dk

Sverige: http://www.regeringen.se

Norge: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud.html?id=833

Finland: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=sv-FI&contentlan=3

Litauen: http://www.urm.lt

Letland: http://www.am.gov.lv

Estland: http://www.vm.ee

Allianz Global Assistance følger anbefalingerne fra det svenske udenrigsministerium og det britiske udenrigs- og Commonwealth-kontor om, hvilke områder eller lande, det frarådes at rejse til. Vi følger endvidere anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), særligt med henblik på, hvor der anbefales bestemte vaccinationer eller andre forebyggende foranstaltninger (såsom malariapiller). Hvis disse retningslinjer ikke følges, kan det føre til, at eventuelle krav ikke kan godtgøres. Du kan selv holde dig opdateret på de følgende sider:

Det svenske udenrigsministerium: http://www.regeringen.se/sb/d/3436

Det britiske udenrigs- og Commonwealth-kontor: http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/

Verdenssundhedsorganisationen:Populære forsikringer

_____________________________________

Hvordan kan vi hjælpe?

Millioner af mennesker sætter deres lid til os! Med 1 sagsbehandling hvert 2. sekund er Allianz Global Assistance førende i verden inden for rejseforsikring og -assistance. Med et bredt udvalg af dækning for enkeltpersoner, par og familier med dækningsmulighederne Backpacker, Vintersport, Enkeltrejse eller Årsrejseforsikring er du dækket 24/7 med vores globale netværk.

FØLG OS OVER HELE VERDEN

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

Allianz Global Assistance rejseforsikring er tegnet af AWP P&C S.A. - Dutch Branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe med kontorer på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederlandene. Registreret ved de hollandske myndigheder for de finansielle markeder (AFM) nr. 12000535, selskabsnr. 33094603.

AWP P&C S.A. er autoriseret af Autorité de Contrôle Prudential i Frankrig og er reguleret af det danske Finanstilsyn i forbindelse med udførelsen af forretninger Danmark.