Se her hvordan du er dækket med det blå sygesikringskort

Rejser du ud i verden med det blå sygesikringskort, risikerer du at skulle betale selv, hvis du får brug for hjælp. Du er nemlig dækket på de samme vilkår, som borgerne i det land, du opholder dig i. Får du brug for hjemtransport, er dine udgifter hertil ikke dækket af det blå sygesikringskort, og regningen sendes direkte til dig.

Derfor bør du altid have en rejseforsikring, der som minimum supplerer det blå kort.

Udenrigsministeriet anbefaler

"Du skal være opmærksom på, at EU-sygesikringskortet kan have begrænset dækning, og at der med fordel kan tegnes en privat rejseforsikring."

Med en rejseforsikring fra Allianz Global Assistance kan du trygt tage på ferie. Vi sikrer, at du og din familie er dækket godt ind, lige meget hvor i verden I rejser til.

Det blå sygesikringskort vs. en rejseforsikring

Ret til lægehjælp efter opholdslandets regler

Dækning udenfor EU og EØS-landene

Akut behandling på alle hospitaler i EU og EØS-landene

Gratis transport, hvis du er nødt til at rejse hjem til Danmark

Ekstra omkostninger til hotel og transport er dækket, hvis du har behov for behandling

24-timers hjælp med dansk og flersproget personale

Det blå sygesikringskort dækker:

Siden den 1. august 2014 har du ikke kunnet bruge det gule sundhedskort eller sygesikringskort i udlandet. Hvis du skal ud at rejse, skal du nu bruge det blå sygesikringskort. Kortet dækker dog kun, når du rejser til et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Hvis du rejser til andre lande end de her nævnte, dækker hverken det gule eller blå kort. Skal du rejse til fx USA, Sydamerika, Kina eller Australien, bør du altså altid tegne en privat rejseforsikring, der dækker behandling af sygdom og hjemtransport.

Udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling og medicin

Får du behov for sygehjælp på din rejse indenfor EU, kan du bruge det blå sygesikringskort. Det dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. Du får dog kun dækket udgifterne for behandling på offentlige sygehuse. EU-sygesikringen dækker generelt ikke behandling på private hospitaler eller klinikker. På mange populære feriedestinationer kan der være langt til nærmeste offentlige sygehus eller klinik.

Tegn en rejseforsikring hvis du vil undgå egenbetaling

De forskellige lande, der er omfattet af det blå kort, tilbyder ikke en ens behandling. Der kan være stor forskel på behandlingssystemet i de enkelte lande. Du skal være opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort kun giver dig ret til den samme behandling, som borgerne i det pågældende land har ret til. Hvis borgerne skal betale for fx et lægebesøg eller en hospitalsindlæggelse, skal du også betale.

Hvis du vil undgå egenbetaling, kan du tegne en rejseforsikring hos os.

Det blå sygesikringskort dækker ikke:

Vær opmærksom på, at udgifter til hjemtransport ikke dækkes af det blå sygesikringskort. Får du behov for en hjemtransport, skal du selv betale alle udgifter.

Hvis du ønsker en bedre dækning, end du kan få med det blå sygesikringskort, skal du tegne en rejseforsikring, uanset hvor du rejser hen.Populære forsikringer

_____________________________________

Hvordan kan vi hjælpe?

Millioner af mennesker sætter deres lid til os! Med 1 sagsbehandling hvert 2. sekund er Allianz Global Assistance førende i verden inden for rejseforsikring og -assistance. Med et bredt udvalg af dækning for enkeltpersoner, par og familier med dækningsmulighederne Backpacker, Vintersport, Enkeltrejse eller Årsrejseforsikring er du dækket 24/7 med vores globale netværk.

FØLG OS OVER HELE VERDEN

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

Allianz Global Assistance rejseforsikring er tegnet af AWP P&C S.A. - Dutch Branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe med kontorer på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederlandene. Registreret ved de hollandske myndigheder for de finansielle markeder (AFM) nr. 12000535, selskabsnr. 33094603.

AWP P&C S.A. er autoriseret af Autorité de Contrôle Prudential i Frankrig og er reguleret af det danske Finanstilsyn i forbindelse med udførelsen af forretninger Danmark.