Databeskyttelse

Alle personlige oplysninger, vi modtager fra dig via denne hjemmeside, behandles af Allianz Global Assistance Europe, AGA International SA, International Passenger Protection Ltd. og Falck Global Assistance.

Databehandlingen er omfattet af gældende lovgivning. Nærværende etiske regelsæt beskriver parternes rettigheder og forpligtelser, i forbindelse med behandling af data. Teksten i sin fulde længde kan rekvireres ved at kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K. Tlf.: 33 19 32 00, fax: 33 19 32 18. E-mail: dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk.

Falck Global Assistance sørger for direkte hjælp til hospitalsindlæggelse i tilfælde af alvorlige ulykker eller død på vegne af Allianz Global Assistance Europe. Hvis Falck Global Assistance vurderer, at det i et konkret tilfælde er nødvendigt, kan de spørge om oplysninger hos den forsikrede, dennes familiemedlemmer, redningsfolk på stedet og/eller den tilstedeværende læge og om nødvendigt videregive oplysningerne til de personer, der er direkte involveret i hjælpeindsatsen. Fremsættelse af spørgsmål til og udlevering af helbredsmæssige oplysninger kan kun foretages af Falck Global Assistances lægefaglige rådgivere eller efter ordre fra disse rådgivere.

Falck Global Assistance varetager desuden behandlingen af skadesanmeldelser gennem rejseforsikringen på vegne af Allianz Global Assistance Europe. Hvis Falck Global Assistance vurderer, at det er nødvendigt i forbindelse med en konkret anmodning om hjælp, kan de bede om oplysninger fra den forsikrede.

I de tilfælde, hvor du har indvilliget i at modtage information om produkter og services fra AGA International SA, sender vi dine personlige oplysninger til AGA International SA’s partnere til sådant brug. Efter AGA International SA har modtaget dine oplysninger, gælder AGA International SA’s fortrolighedspolitik også til behandlingen af disse oplysninger, og du giver dermed tilladelse til, at AGA International SA bruger dine oplysninger i overensstemmelse med denne politik. En kopi af AGA International SA’s fortrolighedspolitik findes i bunden af de fleste sider på hjemmesiden. Vi beder om personlige oplysninger såsom dit navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og debit- eller kreditkortnummer samt udløbsdato, som du sender til os, når du køber varer eller services på vores hjemmeside.

Alle andre oplysninger (bortset fra personlige oplysninger), som vi indsamler, eksempelvis når du bruger vores hjemmeside, vil blive lagret i den udstrækning, det er nødvendigt for, at vi kan servicere dig.

Vi bruger kun dine oplysninger til at varetage og tillade indgåelse af kontrakter og reservationer af de services, der fremgår af din forespørgsel, så vi kan yde løbende kunderådgivning, og så vi kan administrere, støtte, forbedre og udvikle AGA International SA’s forretning.

Vi indsamler også akkumulerede oplysninger fra alle besøgende på hjemmesiden. Disse akkumulerede oplysninger bruges til at tilpasse hjemmesidens indhold, så den kan yde en bedre oplevelse for vores brugere, og vil på ingen måde kunne identificere dig personligt.

AGA International SA’s fortrolighedspolitik gælder for brugen af dine oplysninger, hvis du har givet AGA International SA tilladelse til at bruge dine personlig oplysninger (da du købte produkter eller services på hjemmesiden) til at give dig besked om produkter og services, vi tilbyder, og som kunne være af interesse for dig, inklusiv generelle services som supplement til din rejse.

______________________________________________

Hvordan kan vi hjælpe?

Millioner af mennesker sætter deres lid til os! Med 1 sagsbehandling hvert 2. sekund er Allianz Global Assistance førende i verden inden for rejseforsikring og -assistance. Med et bredt udvalg af dækning for enkeltpersoner, par og familier med dækningsmulighederne Backpacker, Vintersport, Enkeltrejse eller Årsrejseforsikring er du dækket 24/7 med vores globale netværk.

FØLG OS OVER HELE VERDEN

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

Allianz Global Assistance rejseforsikring er tegnet af AWP P&C S.A. - Dutch Branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe med kontorer på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederlandene. Registreret ved de hollandske myndigheder for de finansielle markeder (AFM) nr. 12000535, selskabsnr. 33094603.

AWP P&C S.A. er autoriseret af Autorité de Contrôle Prudential i Frankrig og er reguleret af det danske Finanstilsyn i forbindelse med udførelsen af forretninger Danmark.